Daftar Pegawai

No

Nama

NIP

Jabatan

1

 Rachmad Sentosa, SH.

     19771102 200212 1 003

      Kepala Cabang

2

 Eric Putradiyanto, SH.

     19911129 201801 1 003

      Calon Jaksa

3

 Veronica Dwi Lestari, SH.

     19950730 201801 2 002

      Calon Jaksa

4

 Ahadina Mahyastuti, SH.

     19921011 201902 2 006

      Calon Jaksa

5

 Adrian Vito Pratama, SH.

     19941226 201902 1 007

      Calon Jaksa

6

 Nur Hikmawati

     19760630 201012 2 001

      Staf PembinaanBagaimana Penilaian Anda Terhadap Website www.kejari-bone.go.id?